Lisää elinvoimaa Lietoon, verotus kevenee.

Valtuuston kokouksessa päätettiin tulevan vuoden 2022 veroprosentista, kiinteistöveroista ja talousarviosta.

Kunnanhallituksen pohjaesitys veroprosentin 19,75%: alentamisesta takaisin vuoden 2020 tasolle 19,50%:iin kesti valtuuston äänestyksessä äänin 26-17. Neljännes prosentin alennuksen kannalla olivat kokonaisuudessaan kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue sekä sitoutumaton Matti Föhr. Keskustapuolue hajosi tapansa mukaan äänestyksessä ja näin ollen 3 keskustalaista oli alentamisen kannalla. Viime vuonna kun veroa korotettiin, korotusta vastaan äänesti perussuomalaiset ja keskusta pois lukien Minna Hallanheimo.

Joka tapauksessa tulos on hyvä lietolaisen veronmaksajan näkökulmasta. Joku aika sitten sote- ja opetusala esittivät kunnanhallitukselle toiveen palkkojen korottamisesta näille aloille. Ensi vuonna lietolaisen hoitajan tai opettajan käteen jäävä palkka nousee veronalennuksen ansiosta 10-15 euroa kuukaudessa. Kannattaa siis olla lietolainen tai tulla sellaiseksi.

Kiinteistöverot säilyivät ennallaan. Muutama vuosi sitten yleistä kiinteistöveroa korotettiin 1,00%:sta 1,20%:iin. Perusteena oli kerätä näin rahaa avantin eritasoliittymän rakentamiseen, josta kunnalle lankeaa miljoonan tai kahden kustannukset. Kun liittymä joskus saadaan valmiiksi, Perussuomalaiset tulevat esittämään yleisen kiinteistöveron alentamista takaisin yhteen prosenttiin.

Vuoden 2022 talousarviosta käytiin myös äänestyksiä palkkavarausrahoista (500000 euroa), erikoissairaanhoidon lisäkuluista (300000) ja toimeentulokuluista (20000). Nämä oli poistettu kunnanjohtajan talousarvioesityksessä. Äänestykset eivät tilannetta muuttaneet vaan summat jäivät pois budjetista.