Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tomi Pohjankukka piti Liedon valtuuston kokouksessa 24.10.2022 ryhmäpuheenvuoron kaupungin kasvukivuista eli pysyvätkö palvelut kasvun vauhdissa.
 
"Aikaisemmin Liedon kunnan strategiassa oli mainittuna sellainen sanapari kuin HALLITTU KASVU.
 
Tällä haluttiin huomioida asiaa siten, että tontinmyynti pitää (tai pitäisi) olla tasapainossa tarjottaviin palveluihin nähden.
 
Viimekertaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa Loukinaisiin päätettiin lisärahoitusta akuuttiin vai jopa krooniseen tilantarpeeseen. Tämä HALLITTU KASVU ei Loukinaisissa nyt ainakaan ole strategian mukaisesti mukana kulkenut. Ilman strategian huomioimista kaupunki tuli yllätetyksi ns. housut kintuissa.
 
Nyt kirkonkylän alueella mm. Talviniityssä rakentaminen jatkuu vilkkaana. Omakotitaloa ja rivitaloa nousee myydyille tonteille.
 
Nyt käsittelemme(kin) Teijulan kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan rakentamista. Harkituista syistä johtuen lisämäärärahan pyyntö on aiheellinen, mutta miten HALLITTU KASVU on strategian mukaan otettu huomioon. Alueen tontit on tarkoitus saada keväällä myyntiin.
 
Perussuomalaisten ryhmässä onkin nyt noussut huoli tämän strategisen HALLITUN KASVUN huomiotta jättämisestä.
 
Kysymys joka tämän alustuksen pohjalta kiinnostaa(kin): Millainen on palvelujen tilanne päivähoidon ja koulujen suhteen kirkonseudulla? Ja miten HALLITTU KASVU on myös huomioitu?
 
Jos vaikuttaa siltä, etteivät tarjottavat lakisääteiset peruspalvelut vastaa tulevaa kasvua niin jotain on tehtävä jo nyt, ettei taas olla housut kintuissa ihmettelemässä mihin kaikki palveluja tarvitsevat sijoitetaan.
 
Pitääkö meidän alkaa hillitsemään kasvua? Vai(ko) rakentaa tarvittavat palvelut vastaamaan kysyntää?
 
Palvelujen riittävyys on Liedon kaupungin imagon kannalta erittäin merkitsevää. Kasvuhan on todella hyvä asia, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että kasvumme on hallittua eli sanapari HALLITTU KASVU on edelleenkin merkittävä kaupungin strateginen painopiste."
 
Puhe kirvoitti melko paljon keskustelua valtuutetuilta. Pääosin saman suuntaisia näkemyksiä. Myös virkamiehiltä tuli oikein kiitoksia asian esille nostamisesta. Vasemmalta tuli kyllä aika outo kannanotto: "kasvua ei pidä hillitä". Nähtävästi sieltä halutaan kaupungin joutuvan tikun nokkaan palvelujen puutteen vuoksi. No sama taho vaati keväällä minullekin epäluottamusta valtuuston johtamisesta. :D
 
Toinen aihe, joka valtuustossa puhetta aiheutti, oli aloite ylijäämäruuan jakamisesta. Puheiden jälkeen ei muutosta esitettyyn ruuan jakoon tehty mutta asiasta halutaan selvitys keväällä.