Kunnanhallitus oli eiliseksi kutsunut koolle valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoseminaariin kuulemaan taloustilanteen vaikutuksesta vuoden 2009 talousarvioon.

Eri hallintokuntien johtajat esittivät lautakuntien ja kunnanhallituksen suunnittelemat säästötavoitteet ja suunnitelmat niiden toteutumisesta.

Kokovuoden verotulokertymän ennustetaan putoavan 2,6 miljoonaa budjetoidusta. Kuitenkin alkuvuoden verotulot olivat pudonneet vain 24000. Ansioverotulot olivat jopa kasvaneet mutta yhteisöverotulot vähentyneet.

Vanhoja ylijäämiä kunnan taseessa on 7,7 miljoonaa, joten konkurssi ei ovella vielä kolkuttele.

Tämän vuoden toimintakulujen kasvussa kiinnittyy huomio palkkakulujen 8,9% ennustettuun kasvuun. Syynä moiseen lisäykseen eivät ole palkkojen yleiskorotukset, jotka ovat vain parin prosentin luokkaa, vaan viimeisten kolmen vuoden aikana henkilökunnan määrän erittäin suuri kasvu. Lisäys on ollut keskimäärin 25 henkeä vuodessa, siis 75 kolmessa vuodessa. Prosentteina väki kunnan palkkalistoilla on kasvanut 9%:n paikkeilla viimeisten kolmen vuoden aikana samalla kun kunnan väestö on lisääntynyt vain 3%.  Tämä on epäsuhtainen tilanne.

75:n henkilön palkkakustannukset vuodessa on n. 3,5-4,0 miljoonaa, joten puolta pienemmällä väkimäärän kasvulla budjetti olisi tasapainossa.