Toisin kuin Metsistö torstain 5.1.2012 Tienoossa väittää, ei valtuustossa äänestetty seudulliseen vesihuoltoyhtiöön liittymisestä vaan jatkoselvittelyyn menosta. Niin kuin allaolevasta valtuuston kokouksen pöytäkirjaotteesta näkyy, jatkovalmisteluun meno ei ole päätös liittymisestä. Aika moni MM:n puoluetoverikin äänesti selvittelyn jatkon puolesta. MM pitää äänestystulosta jonakin rintamalinjojen määrittelynä. Jos asia tosiaan on näin, niin Liedon valtuustossa ei enää ole kovin montaa sosialistia.

Myös MM väittää, että Taimela allekirjoittaessaan Saukonojan vesiosuuskunnan avustusaloitteen 17.10.2011 olisi ollut oppositiossa. Outo väite, ei voi muuta sanoa.

Valtuuston päätös vesihuoltoyhtiön jatkoselvittelystä:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Liedon kunta osallistuu seudullisen vesihuoltoyhtiön jatkovalmisteluun.
Jatkovalmistelussa mukanaolo ei ole päätös yhtiöön liittymisestä vaan siihen kannanotto muodostetaan lopullisen selvityksen valmistuttua.
Neuvottelujen pohjaksi hyväksytään kaavoitusjohtajan tekniselle lautakunnalle tekemä ehdotus, jossa neuvottelun pohjaksi tarkoitetut reunaehdot ovat seuraavat:
- yhtiö tulee perustaa siten, että yhtiö vastaa vesihuollon omistamisesta ja tilaamisesta. Omistuksen tulee pysyä kunnilla, eikä sitä saa missään tilanteessa yksityistää
- TSV:n ja TSP:n liittäminen yhtiöön tulee selvittää jo alkuvaihees-sa, jolloin koko vesihuolto olisi yhden yhtiön käsissä ja siitä saatavat synergiaedut tulivat hyödynnettyä
- seudullisen vesihuoltoyhtiön tuloutus (omistajalainan korkotuotto) sellaisella tasolla, että vesihuollon taksat säilyvät kohtuullisina yhtiöön liittyvien vesihuoltolaitosten nykytasoon verrattuna. Vesi-huollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa myös investoinnit.
- veden ja jäteveden yhteenlaskettu arvonlisäverollinen hinta (sis. perusmaksut) nykytasolla eivät saa ylittää 4,15 €/m3.
- palvelutasoon ei saa tulla asiakkaan kannalta ainakaan heikennystä
- Lieto haluaa itse päättää rakentamisohjelmansa mukaisten vesihuoltokohteiden rakentamisesta osana muuta infrarakentamista. Vuosittain varattava summa on n. 1,2 M€
- kuntien vesihuoltohenkilöt siirretään yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Kaikkien kuntien henkilöitä tulee kohdella tasapuolisesti. Liedon kunnossapito-henkilöstön ensisijainen kohde on Lieto. Toimistopalveluiden osalta Liedossa tulee olla palvelupiste.
- haja-asutusalueen verkostoja tulee edistää ja runkolinjat/linjapumppaamot pitää ottaa vesiyhtiön omistukseen.
- yhtiöön liittymisestä tulee myöhemmin tehdä erillinen päätös.
----------
Kunnanvaltuusto 115/14.11.2011
Käsittely:
Aki Teini ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Hän on osallistunut asian valmisteluun.
Kari Haapanen esitti Matti Metsistön kannattamana, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen päätösesityksen sijaan teknisen lautakunnan kunnanhallitukselle tekemän esityksen, jonka mukaan Liedon kunta antaa seuraavan lausunnon koskien seudullista vesihuoltoyhtiötä:
Liedon kunta jättäytyi erilaisen organisaatiorakenteensa ja toimintakulttuurinsa vuoksi ensimmäisessä vaiheessa pois perustettavan seudullisen infratilaajaorganisaation jatkoselvittelystä. Koska vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu Liedossa osana infran toteutusta, ei kunnan ole vielä tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista osallistua myöskään vesiyhtiön toimintaan.
Sen sijaan Lieto seuraa tilannetta ja on mahdollisesti myöhemmin kiinnostunut liittymään toimintaan.
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat sanovat ”Jaa” ja Kari Haapasen esitystä kannattavat sanovat ”Ei”.  Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Jaa 35 (Ahokas, Olli-Matti, Alinen, Pentti, Alipirjelä, Sauli, Föhr, Matti, Grönlund, Kim, Heininen, Jaakko, Heinonen, Julia, Katajainen, Timo, Koivisto, Anna-Liisa, Kuokkanen, Jukka-Pekka, Lappalainen, Pasi, Leppänen, Mari, Leppänen, Soili, Lindberg, Marko, Lindholm, Hannele, Lindqvist, Kristian, Lähteenoja, Taisto, Mikkola, Mari, Nenonen, Antti, Niemelä, Arja, Pilpola, Juhani, Pohjankukka, Tomi, Posio, Seppo, Sairanen, Jari, Sirkiä, Jarkko, Takatalo, Heikki, Täckman, Sari, Valkama, Raimo, Vihavainen, Kristiina, Virtanen, Reijo, Vuolle-Nurmi, Johanna, Vuorio-Lehti, Minna, Välimaa, Sirkka, Ylikännö, Minna, Virolainen, Anne-Mari) ja ei 7 (Haapanen, Kari, Heikkilä, Juha, Koskinen, Sami, Metsistö, Matti, Nieminen, Pentti, Sorsa, Leila, Venho, Seppo).
Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanhallituksen esityksen.