Vuoden toisessa valtuuston kokouksessa oli kaksi merkittävää asiaa päätettävänä.

Liedon vesi oli valmistellut muutoksia vesihuollon toiminta-alueeseen. Asia oli jo toista kertaa valtuustossa. Tammikuun valtuuston kokous jätti asian pöydälle, koska toiminta-aluekartta puuttui kokousmateriaaleista. Nyt oli karttamateriaali saatavilla mutta monenlaiset väritykset kartalla synnyttivät kysymyksiä varsinkin haja-asutusalueiden asukkaiden taholta.

Esitin nämä kaksi kansalta tullutta kysymyksestä kokouksessa. 1. Onko kaikki väritetyt alueet toiminta-aluetta, jossa kunnalla on velvollisuus järjestää vesihuolto? 2. Onko toiminta-alueella olevien kiinteistöjen pakko liittyä kunnan vesijohtoon ja viemäriin?

Yllätys olikin, että asian valmistelija Aki Teini ei ollut kokoukseen liittynyt. Ja vielä isompi yllätys oli ettei kukaan paikalla ollut virkamies, kuten teknisen puolen toimialajohtaja ja kunnanjohtaja, eivät kysymyksiin osanneet vastata. Myöskään teknisen lautakunnan puheenjohtaja tai lautakunnan mukana olleet jäsenetkään eivät vastauksia antaneet. Tovin odottelun jälkeen Teini saatiin liittymään kokoukseen. Esitin kysymykset uudelleen ja Teiniltä tuli kelvollinen vastaus. 1. Kaikki kartalla väritetyt alueet eivät ole toiminta-aluetta. Toiminta-alueet on kartalla rajattu mustalla viivalla. 2. Toiminta-alueella on pääsääntöisesti velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Poikkeuslupia voi hyvästä syystä anoa, esim. jos on esittää tuore laboratoriotutkimus kaivoveden hyvästä laadusta.

Kokouksen toinen merkittävä asia oli keskuskoulun ratkaisu. Kunnanhallitus esitti yksimielisesti uudisrakennusta koko hankkeen 19 miljoonan kattohinnalla. Vaalien läheisyys taisi aiheuttaa puheripulia yhdelle jos toiselle valtuutetulle. Mitään muutosesityksiä ei kuitenkaan tullut, joten lopulta kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin. 

Muutaman vuoden päästä koulun mäellä on uusi ja vanha koulu, yhteensä n.14000 neliötä. Vanha koulu on määrä purkaa ja alaskirjata taseesta. Purku ehkä maksaa puoli miljoonaa ja alaskirjaus pari miljoonaa. Vanhaan kouluun ollaan tekemässä yli puolen miljoonan korjaukset, jotta rakennusta voidaan käyttää siihen asti kunnes uusi koulu valmistuu.

Vanhan koulun remontit voivat tuoda käyttöaikaa 5-10 vuotta lisää. Näin ollen kannattaisi miettiä rakennukselle vielä jatkokäyttöä, ennenkuin purun myötä asbestit ja pah-yhdisteet kaivetaan esiin. Näin purun tuomat ympäristöongelmat eivät heti realisoidu. Rakennusta voisi käyttää esim. harrasteryhmien, kansalaisopiston tai ammattikoulun tarpeisiin.