Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta puuhaa uutta veroluonteista perusmaksua jätehuollon piirissä oleville kiinteistöille. Asia oli esillä Liedon kunnanhallituksessa 11.11.2013. 

Pelkään, että moinen maksu alkaa elämään omaa elämäänsä ja siitä tulee uusi kiinteistöveron luonteinen verotusmuoto. Kiinteä maksu sitäpaitsi on aika epäoikeuden mukainen, kun omatoiminen jätemäärän vähentäminen ei maksuun vaikuta. Yhden-kahden hengen talouksia maksu tietysti kirpaisisi suhteellisesti eniten.

Näillä perusteilla ehdotin hallituksessa, että Lieto ilmoittaa lausuntonaan pysymistä aiemmassa käytännössä eli jätemaksulla katetaan kaikki kulut ilman erillistä perusmaksua. Ehdotukseni voitti äänestyksen, tässä käsittelyteksti:

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon, että perusmaksun ei tulisi perustua talotyyppiin vaan kiinteistökohtaiseen kierrätykseen. Perusmaksun tulee tukea syntypaikkalajittelua.

 

Käsittely:

Puheenjohtaja Mari Mikkola ja Pasi Lappalainen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon, vaan he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

I Varapuheenjohtaja Riina Kolkkala-Westerlund toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

Juhani Pilpola esitti Riina Kolkkala-Westerlundin kannattamana, että pysytään vanhassa mallissa, jossa kulut katetaan jätemaksulla ilman erillistä perusmaksua.

 

Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanjohtajan esitystä kannattavat sanovat ”Jaa” ja Juhani Pilpolan esitystä kannattavat sanovat ”Ei”. Äänestystapa ja –järjestys hyväksyttiin.

 

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Jaa 3 (Ylikännö, Minna; Föhr, Matti; Vuoristo, Henna) ja ei 4 (Kolkkala-Westerlund, Riina; Alipirjelä, Sauli; Ala-Nissilä, Simo; Pilpola, Juhani). Mari Mikkola ja Pasi Lappalainen olivat esteellisinä poissa.

 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Juhani Pilpolan päätösesityksen äänin 4-3.

 

Kunnanhallituksen päätös:

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että pysytään vanhassa mallissa, jossa kulut katetaan jätemaksulla ilman erillistä perusmaksua.