Liedon hallitus aikoo yhdistää kaavaltk:n ja teknoltk:n vuoden 2013 alusta.

Hanneksen kanssa asiaa pohdittiin ja ei nähty juurikaan mitään etua yhdistämisellä. Mahdollisesti kokouspalkkioissa säästetään, paitsi jos lautakuntaa joudutaan kasvattamaan ja kokouksia lisäämään suuren asiamäärän vuoksi.

Kaavaltk on enempi suunnitteleva lautakunta, jossa käydään arvokeskustelua rakentamisen painopisteistä kunnassa ja kaavoitetaanko kerrostaloja, rivitaloja vai pientaloja. Ja montako kerrosta jne.

Teknoltk on paremmin toteuttava elin, joka päättää teiden, viemäreiden ja vesijohtojen yms. rakentamisesta, kilpailuttaa urakat ja valvoo työt.

Asiat koskevat kyllä usein samoja kaava-alueita, mutta ovat  luonteeltaan erilaisia ja eriaikaisia.

Demokratia vaje lisääntyy lautakuntien yhdistämisestä, yhä harvempi päättää yhä useammasta asiasta. Tarkoituksena taitaakin olla viranhaltijoiden vallan lisääminen.