Eduskunta käsitteli joulun alla vuoden 2019 talousarviota. Raukkalantien asfaltointialoite (TAA 588/2018) oli myös muutaman vuoden tauon jälkeen esillä. 


Äänestyksessä aloitetta kannatti 22 kansanedustajaa. Varsinaissuomalaisista edustajista aloitetta kannatti molemmat perussuomalaiset Ritva Elomaa ja Ville Tavio, vasemmistoliiton edustajat Li Andersson ja Annika Lapintie, sosialidemokraatien Eeva-Johanna Eloranta, Ilkka Kantola ja Katja Taimela, vihreiden Ville Niinistö sekä rkp:n Stefan Wallin. 

Kokoomus, keskusta ja siniset olivat kokonaisuudessaan hylkäämässä aloitteen. Lietolainen kansanedustaja ja ministeri Anne-Mari Virolainen oli poissa äänestyksestä vaikka olikin muissa päivän äänestyksissä.
Sininen ulkoministeri Timo Soini, joka aikanaan parikymmentä vuotta sitten oli ideoimassa, neuvomassa ja kannattamassa aloitetta, oli nyt muuttanut mielensä (takinkääntö) ja vastusti tien korjaamista. Samoin tekivät myös kaikki muut siniset, joista moni vielä aiemmin olivat aloitteen takana. Huomiota kiinnittää myös keskustan varsinaissuomalaiset edustajat vastustaessaan aloitetta, vaikka luulisi heitä maaseudun liikenneolot erityisesti kiinnostavan.   

Tässä aloite kokonaisuudessaan:

 

Eduskunnalle

 

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Liedon kunnan Raukkalan kylän paikallistien 12287 liikenneturvallisuutta ja tierakennetta tulee parantaa osuudella valtatien 10 risteys — Saukonojan entinen koulu. Kyseinen neljän kilometrin pituinen osuus on liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen, ja siinä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia, joista osa on johtanut loukkaantumisiin. Tietä käyttävät raskaan liikenteen lisäksi muun muassa alueen lapset koulumatkoihin. 

Destia Oy on tehnyt kuntotarkastuksen vuonna 2004 ja esiselvityksen vuonna 2008. Sekä tien kunto että liikenneturvallisuus todettiin puutteellisiksi. Tiellä on liikennemäärään nähden suhteellisen paljon raskasta liikennettä, vaikka tien kantavuuden on heikoimmillaan todettu olevan noin puolet vaaditusta. Tien poikkileikkaus on levinnyt sivulle huonon kantavuuden vuoksi, ja tien geometria on liikenneturvallisuuden kannalta kelvoton. 

Alueella oleva vesistösilta on vuosia sitten todettu huonokuntoiseksi. Puukantinen silta on valmistunut vuonna 1903, ja kansi on uusittu vuonna 1976. Silta peruskorjattiin vuonna 2013, joten nyt olisi hyvä, jos sille johtaisi myös turvallinen tie. 

Turvallisuuspuutteita esiintyy edelleen myös osuudella olevassa Kailassuonojan sillassa, josta puuttuvat kaiteet. 

Raukkalan paikallistien rakenteet tulisi korjata nopeasti vastaamaan nykyisiä olosuhteita. Turvattomuudentunne ei saa olla liikkumista rajoittava tekijä. 

 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 400 000 euroa momentille 31.10.20 Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

 

Helsingissä 28.9.2018 

Ville Tavio