Hämeentien vaihtoehdot, ELY-keskuksen selvitys, ovat jälleen punnittu ja köykäisiksi havaittu.  

Lueskelin selvitystä ja heti esille nousee ajatus tarpeesta selvittää ns. 0-vaihtoehtoa, eli tien tekemistä nykyiselle paikalle. Molempien tutkittujen vaihtoehtojen johtopäätökset yhteenvedossa näyttää olevan samansuuntaiset: tien aiheuttamat melu-, saaste- ja muut negatiiviset ympäristövaikutukset siirtyvät uusille alueille ja asukkaille.
 
Hankkeen tavoiteasettelusta puuttuu mielestäni lietolaisille tärkein tavoite: toimiva, sujuva ja turvallinen yhteys Liedosta Turkuun. Ongelmahan on nykyisellä tiellä vain n. 6 kilometrin matka Kirkkotien risteyksestä Ravattulaan. Ongelman ratkaiseminen paljon pidempien kiertotie-vaihtoehtojen avulla tuntuu kustannusten vuoksi mahdottomalta toteuttaa, joten näillä vaihtoehdoilla ei Liedon liikenneongelmaan tule parannusta kymmeniin vuosiin jos sittenkään. 
 
Liedon kirkonkylän palvelurakenteen kehittyminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset on hankkeen tavoitteissa jätetty huomioitta. Liikennevirtojen vieminen kauas nykyisistä palveluista tulee ilman muuta merkittävästi heikentämään palvelujen tarjoajien edellytyksiä kirkonkylän alueella ja siten palvelujen saatavuus tulee huononemaan ja hajautumaan. Lopputuloksena ei siis ole kunta- ja palvelurakenteen tiivistyminen vaan hajautuminen.