Syyskuun valtuustossa käsiteltiin mm. kunnan luottamushenkilöiden palkkioiden korotusta. Esitin Alisen Pentin kannattamana korotuksista luopumisesta. Äänestyksessä tietysti hävittiin ja valtuuston päätöksellä uudet korotetut palkkiot tulivat voimaan vuoden 2013 alusta.

Palkkojen ja palkkioiden alentaminen on nyt presidentin uudenvuoden puheen jälkeen noussut ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi niin eduskunnassa kuin muissakin kunnissa. Saapa nähdä nouseeko asia Liedossakin uudelleen esille. Tässä vielä ote valtuuston pöytäkirjasta.  


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Liedon kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön, jota noudatetaan 1.1.2013 alkaen.

 

Kunnanhallituksen päätös:

Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

Kunnanvaltuusto 99/24.9.2012

Liite 45e

a) Liedon kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1.1.2013

b) Luottamushenkilöiden palkkiovertailu 2012

 

Käsittely:

Juhani Pilpola esitti Pentti Alisen kannattamana, että luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön ei tehdä palkkiokorotuksia.

 

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat sanovat ”Jaa” ja Juhani Pilpolan esitystä kannattavat sanovat ”Ei”. Äänestystapa ja –järjestys hyväksyttiin.

 

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Jaa 38 (Ahokas, Olli-Matti, Alipirjelä, Sauli, Föhr, Matti, Haapanen, Kari, Heikkilä, Juha, Heikkilä, Risto, Karvala, Leena, Katajainen, Timo, Koskinen, Sami, Kuokkanen, Jukka-Pekka, Lappalainen, Pasi, Leppänen, Mari, Leppänen, Soili, Lindberg, Marko, Lindholm, Hannele, Lindqvist, Kristian, Lähteenoja, Taisto, Metsistö, Matti, Mikkola, Mari, Nenonen, Antti, Niemelä, Arja, Nieminen, Pentti, Pohjankukka, Tomi, Posio, Seppo, Saarinen, Ismo, Sairanen, Jari, Sirkiä, Jarkko, Suma, Arja, Takatalo, Heikki, Teini, Aki, Täckman, Sari, Valkama, Raimo, Venho, Seppo, Vihavainen, Kristiina, Virtanen, Reijo, Vuolle-Nurmi, Johanna, Vuorio-Lehti, Minna, Virolainen, Anne-Mari) ja ei 5 (Alinen, Pentti, De Wit Willem-Eric, Heinonen, Julia, Pilpola, Juhani, Ylikännö, Minna).

 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanhallituksen päätösesityksen äänin 38-5.

 

Kunnanvaltuuston päätös:

Kunnanhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin.