Vuoden 2016 ensimmäinen kunnanhallitus käsitteli Saukonojan kohtaloa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Saukonojan koulu lakkautetaan Taatilan koulun valmistuttua vuonna 2017. Koulukiinteistön tulevaisuus / käyttötarkoitus päätetään omana asiakokonaisuutena vuosien 2016 - 2017 aikana. Käsittely: Toimialajohtaja Laila Mäkelä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan, mutta poistui ennen päätöksentekoa. Riina Kolkkala-Westerlund teki Minna Ylikännön kannattamana seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Asia tuodaan päätettäväksi keväällä 2017, kun tiedetään Taatilan koulun todellinen valmistumisaika sekä Saukonojan koulun oppilasmäärät lukuvuodeksi 2017-2018. Koska oli tehty kannatettu kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, puheenjohtaja esitti asian ratkaisemista äänestyksin. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, mikä hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Riina KolkkalaWesterlundin muutettua päätösehdotusta äänestävät EI: Äänestyksessä annettiin JAA ääniä 4 (Mari Mikkola, Kristian Lindqvist, Pasi Lappalainen, Matti Föhr) ja EI ääniä 5 (Riina KolkkalaWesterlund, Minna Ylikännö, Sauli Alipirjelä, Juhani Pilpola, Henna Vuoristo). Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin Riina Kolkkala-Westerlundin esittämä ja Minna Ylikännön kannattama muutettu päätösehdotus äänin 5-4. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että asia tuodaan päätettäväksi keväällä 2017, kun tiedetään Taatilan koulun todellinen valmistumisaika sekä Saukonojan koulun oppilasmäärät lukuvuodeksi 2017-2018.