Suomeen saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen hallitus, jossa kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristillisdemokraatit ovat mukana.

Eipä mennyt kuin muutama päivä niin rkp liittyi vasemmisto-opposition kuoroon hallituksen ja varsinkin elinkeinoministeri Junnilan kaatoon. 

Tietysti on niin, ettei rkp:n kanssa olisi hallitukseen pitänyt mennä, mutta koska keskustakin halusi jäädä vasemmisto-oppositioon, niin pakosti kuitenkin kävi.

Kun lukee wikipediaa RKP:n ja rotuoppien yhteydestä ei voi kuin ihmetellä ettei puolue ole irtisanoutunut noista ajatuksista. Onko niin, että Axel Olof Freudenthalin opit ovat edelleen RKP:n politiikassa hyväksyttäviä.

Tässä pari lainausta wikipediasta "Freudenthal näki suomenkielisen enemmistön uhkana, ja esitti siltä suojautumiseksi aktiivista vastarintaa ja jopa radikaaleja toimia, kuten separatismia, vastoin Axel Lillen maltillisempia kantoja.[14] Freudenthalin teorioissa kieli, kansallisuus ja rotu oli yhdistetty. Näiden pohjalta hän väitti ruotsinkielisten olevan rodullisesti ylivertaisia tavalla, joka voidaan rinnastaa sen aikaisiin arjalaisiin rotuoppeihin Euroopassa.[5]

Freudenthalin ajatukset edustavatkin ajankohdan tietynlaista germanistista henkistä ilmapiiriä ja jopa tieteellistä ajatteluakin. Fennomaanit eivät kannattaneet rotuoppeja.[15] Se on ymmärrettävää, sillä rotuopit luokittelivat juuri suomalaiset kielisukulaisineen usein muita eurooppalaisia alemmaksi roduksi. Toisaalta suomalaisetkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eivät kiistäneet mongolien alemmuutta, vaan pyrkivät vapautumaan mongolin maineesta.[16]"

"RKP pitää nykyään Freudenthalia ”puolueen perustamiseen johtaneen kansallisen yhtenäisyysliikkeen isänä”.[17] Tätä osoittaa myös se, että hänen elämäntyönsä kunnioittamiseksi puolue jakoi vuodesta 1936 lähtien vuosittain pidettävien puoluepäiviensä yhteydessä Freudenthal-mitaleja. Mitalin saajan tuli olla ansioitunut ruotsin kielen aseman edistämisessä erityisesti Suomessa. Mitalia jaettiin pronssisena, hopeisena ja kultaisena. Elisabeth Rehn on ainoa kultaisella mitalilla palkittu."

Erästä presidenttiä mukaillen voisi sanoa, että "Kyllä Suomen uskottavuus ulkomailla menisi ja jopa turvallisuus vaarantuisi jos meillä hallituksessa olisi rotuoppipuolue, joka ei edes pyydä anteeksi eikä aktiivisesti kadu tekojaan."