Kaavaltk:n kokouksessa oli esillä Liedon keskustaajaman suunnittelukilpailu. Keskustaajamalla tarkoitetaan kirkonkylää, oikeammin Hyvättylää, nimi on kai Raukkalan tai Pettisten vastakohta. Tätä Liedon keskusta, Hyvättylää tai kirkonkylää (Lieto kk) kutsutaan myös Kirkonkulmaksi. Liedossa on monta kulmaa, Yliskulma, Aliskulma (=Ilmarinen), Asemankulma ja Kirkonkulma. Littoistenkulma nimitystä en ole kylläkään kuullut käytettävän.

Mutta siis siihen kilpailuun. Kilpailualue on Hyvättyläntien, Karjatien, Aurajoen ja Hämeentien rajaama käsittäen myös kapean kaistan vt10 eteläpuolta.

Liedossa on jo pitkään puhuttu uuden kirjaston rakentamistarpeesta nykyisen tilan ollessa ahtaan. Myös pitkään on kaivattu kuntaan uimahallia. Ehdotimmekin viimevuonna valtuustossa uimahallin suunnittelun aloittamista ja paikaksi esitimme Aurajoen ja kirkkotien välistä aluetta, joka siis sijaitsee nyt alkavalla kilpailualueella.

Mutta mitä jos suunniteltaisiinkin uimahallikirjasto tai kirjastouimahalli, miten päin vaan. Sekä kirjasto että uimahalli ovat ns. kaikenkansan laitoksia, joissa kulttuuria ja terveyttä voi vaalia vauvasta vaariin.

Uskoisin, että yhteinen rakennus säästäisi kokonaiskustannuksissa niin perustamis- kuin käyttömenoissa. Talon henkilökunta voisi osittain tehdä töitä molemmissa laitoksissa ainakin osan aikaa. Näin säästettäisiin jonkun verran henkilöstömenoissa. Ja molempien laitosten aukioloajat saataisiin asiakasystävällisiksi.

Tämä ideani on kilpailuun osallistuvien suunnittelijoiden vapaasti käytettävissä.