Viime aikoina on kirjoiteltu ja lausuttu, ainakin Turun kehyskunnissa, seutuyhteistyön toimimattomuudesta. Syynä sanotaan olevan tai on Turun vallanhimoinen tapa toimia. Myös maakuntaliitossa voi nähdä samanlaista toimintaa. Tässä kirjoituksemme asiasta:

Esimakua uudesta normaalista?

 

Poliitikot ovat pitkään luoneet harhakuvaa maakunnan ja sen keskuskaupunki Turun leveämmistä hartioista muun muassa Sote-asioiden yhteydessä. Valitettavasti Turun kaupunki on viime vuosina pyrkinyt siirtämään perustamiaan toimia ja yhteisöjä viranhaltijoineen maakuntaliiton kautta maakunnan muiden kuntien maksettavaksi. Tästä oiva esimerkki on Valonia, jonka toiminta siirtyi Turulta maakunnan niskoille vuonna 2014.

Korona-keväänä Valonian byrokraatit tekivät sitten kunnille esityksen Valonian kulujen jaon muuttamisesta, esitettiin uudet maksuperiaatteet. Aiemmin jokainen Varsinais-Suomen kunta osallistui Valonian rahoitukseen yhtä suurella summalla jokaista asukasta kohti (0,46 €/asukas). Keväällä kuntien eteen lyötiin porrastetut maksuluokka ehdotukset, joissa pienempien kuntien asukasta kohti laskettu maksuosuus muuttui jopa moninkertaiseksi. Esimerkiksi kustavilaisten osuus tulee olemaan yli 3 euroa, marttilalaisten n.1,5 €, lietolaisten 0,75 € ja salolaisten 0,58 euroa. Sen sijaan turkulaisten osuus jatkuu entisellään 0,46 eurossa.

 

Perussuomalaisten maakuntavaltuutetut tekivät kesäkuussa aloitteen, jossa vaadittiin maksun säilyttämistä edelleen asukasperusteisena, jotta maakunnan asukkaat olisivat tämän maksun suhteen edelleen tasa-arvoisessa asemassa asuinkunnasta riippumatta.

Maakunnan virkamiesten tekemä vastine Perussuomalaisten tekemään aloitteeseen oli vähättelevä eivätkä he ottaneet lausunnossaan ollenkaan kantaa tähän tasa-arvo kysymykseen. Maakuntahallitus hyväksyi Valonian tekemän asukkaita eriarvoistavan maksuluokkauudistuksen kokouksessaan 16.11.2020. Perussuomalaisten maakuntahallituksen jäsen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Seuraavan kerran tätä asiaa käsitellään maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa, jos korona suo. Toivottavasti kuntien edustajat ovat silloin hereillä.

 

Aloitteessa vaadittiin ”Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta”. Eriävän mielipiteen perustelut ovat seuraavat:

 

      1. Kuntien tasapuolinen kohtelu Valonian rahoituksessa. Nyt käyttöön tuleva maksutaulukko aiheuttaa pienille kunnille asukasta kohti paljon enemmän maksuosuutta kuin esimerkiksi Turulle.

      2. Kuntien taloudellinen tilanne. Viime keväänä ja kesällä, kun Valonian maksutaulukot olivat kunnissa lausunnoilla, ei talouden synkät näkymät olleet vielä täysin nähtävissä. Syksyn tullen huonon taloustilanteen vuoksi ovat monet kunnat joutuneet veroprosentin nostoon ja investointien leikkaamiseen sekä lomautuksiin, mutta siitä huolimatta ensi vuoden talousarviot ovat rankasti alijäämäisiä. Maakuntaliiton talousarviolausunnoissa Turun kaupunki vaatii, että maakuntaliiton kertyneitä ylijäämiä tulee palauttaa kunnille. Näistä lähes 1,5 miljoonan ylijäämistä voi helposti maksaa vuoden 2021 Valonian kuntaosuudet, jotka ovat noin 300 000 euroa. Näin liitto osaltaan on palauttamassa ylijäämiä ja samalla auttamassa pieneltä osin kuntien taloudellista tilaa.

      3. Valonian toiminta on selkeästi maakuntaliiton sisällä joka mm. liiton talousarviosta hyvin näkyy. Kuntien maksuosuuksien siirtäminen suoraan maakuntaliiton talousarvioon selkeyttää entisestään maakuntaliiton ja Valonian suhdetta.

 

Tätä prosessia läheltä seuranneina joudummekin kysymään, että onko nyt kehitteillä olevassa maakuntahallinnossa yleisempänäkin periaatteena, että keskuskaupungista kauempana asuvat pienten kuntien asukkaat joutuvat maksamaan maakunnan palveluista tai haittabyrokratiasta city-ihmisiä enemmän.

 

Juhani Pilpola                     Lauri Heikkilä

Maakuntahallituksen jäsen Maakuntahallituksen varajäsen