Mitä saimme aikaan ensimmäisenä valtuustovuotena.

Teimme kolme valtuustoaloitetta: 1. uimahallin suunnittelun käynnistäminen, 2. pikavuoropysäkki Yliskulmalle ja 3. haja-asutus alueiden viemäröinti.

Uimahallialoitteemme sai aikaan paljon puhetta koko vuodeksi eri kunnan elimiin. Ja jonkun verran asialle tuli kannatusta muistakin ryhmistä ja varsinkin kuntalaisilta. Lopulta kuitenkin joulukuun valtuustossa hanke jälleen kerran tyrmättiin. Tulemme kyllä palaamaan asiaan uudelleen.

Yliskulman pikavuoropysäkki saatiin läpi suhtkoht helposti ja on valmiina kyläläisten käyttöön .

Viemärialoitteessa ehdotimme, että kunta ottaisi vetovastuun haja-asutusalueiden viemärien suunnittelussa ja rakentamisessa tai ainakin antaisi kunnollista tukea viemäriosuuskunnille. Tulos nolla.

Muutamissa asioissa ryhmämme on ollut vaikuttamassa kunnanhallituksen huonon päätöksen kumoamiseen valtuustossa. Tällaisia on esim. kielirikasteinen opetus, joka olisi tullut vain harvojen ja valittujen oppilaiden osaksi, kaikenlisäksi epävarmoin kustannusarvioin.

Myös Kuntarahoituksen lisäosakkeiden osto kuului kunnanhallituksen hyväksymiin mutta valtuuston hylkäämiin asioihin.

Kaavaltk:ssa ja teknoltk:ssa olemme olleet mukana vaikuttamassa asioiden käsittelyyn. Esimerkiksi Ilmarinen-Asema pyörätie on yksi näistä hankkeista, jossa Hannes Heikkilä on ollut teknoltk:n edustajana.

Kaavoituksen kautta on saatu kunnan tonttitarjonta pysymään hyvänä ja kauppa on käynyt lähes entiseen malliin. Tätä kautta kunnan taloustilanne ei ole mennyt kovin heikoksi.