Kirjoitin Seutusanomiin kuntapäättäjän nurkkaan, julkaistu 7.10.2021,

Liedon valtuuston kuulumisia

Kesävaalien seurauksena kesä on kulunut paljolti erilaisten paikkaneuvottelujen parissa. On neuvoteltu kunnan eri luottamustehtävien paikoista, maakuntatasolla ylikunnallisista paikoista ja myös pienempien kuntayhtymien paikoista. Näissä olen ollut mukana ja lopulta suurin piirtein kaikki paikat on saatu melko sopuisasti täytettyä.

Syksy kuluu ennenkaikkea ensi vuoden talousarvion laadinnassa. Kunnan velkaantuminen huolestuttaa mutta asialle ei pikaisesti pystytä suurta parannusta tekemään. Velkaa on yli 70 milj. ja suunnitteilla oleva uusi keskuskoulu tulee lisäämään velkaa lähes 20 milj. Kunnan elinvoima on kuitenkin WSP Finlandin tekemässä tulevaisuustutkimuksessa huippuluokkaa, Pirkkalan jälkeen maan toiseksi paras.

Kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan pitkän aikavälin toiminnan ja tavoitteiden suuntaviivoista, tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Tämä työ aloitettiin Liedossa joku aika sitten.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto hyvinvointialueelle tulee suuresti muuttamaan kuntien toimintaa. Tammikuun aluevaalissa toivottavasti myös muista kuin suurimmista kaupungeista saadaan edustajia aluevaltuustoon. Lähipalvelujen saatavuus on yksi hyvin tärkeä edunvalvonta kysymys uudessa sote-järjestelmässä. Eli sote-keskuksen saaminen Lietoon on ehdottoman tärkeää.

Kuntien tehtäviä yritettiin joskus karsia, huonolla menestyksellä. Maan hallitus on päättänyt, että työllisyyspalvelut siirretään TE-keskuksilta kunnille vuoden 2024 aikana. Kunnan tai kuntien yhteistoiminta-alueilla on oltava vähintään 20000 henkilön työvoimapohja. Näin ollen Liedonkin on etsittävä kumppaneita, jotta työvoimapohja täyttyy. Kaiken kukkuraksi yhteistoiminta-alueen kuntien on oltava maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. Varmaan sopivien kumppaneiden seulonta pitää aloittaa ajoissa.

Jotta Liedon kunnalispolitiikassa ei olisi tylsää, pääsemme loppuvuodesta todennäköisesti valitsemaan uutta kunnanjohtajaa. Rauman kaupunginvaltuustohan valitsi nykyisen Liedon kunnanjohtaja Esko Poikelan Rauman kaupunginjohtajaksi.