Lietolaiset toimijat tekivät alkusyksystä aloitteen VT10:n liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Liedon kohdalla. Kansanedustaja Vilhelm Junnila vei aloitteen eduskuntaan talousarvioaloitteeksi. Aloitteessa esitetään kolmeen VT10:n risteykseen kääntyvien kaistaa.

Aloiteluonnos 

Hämeentie (VT10) on hyvin vilkkaasti liikennöity varsinkin Liedon ja Turun välillä. Tie on kaksikaistainen maantie. Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi joitakin liittymiä on kanavoitu tällä jaksolla. Tiellä sattuu kuitenkin edelleen melko usein peräänajoja.

Jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus sekä joukkoliikenteen toimivuus saataisiin paremmalle tasolle pitää muutamiin vilkkaimpiin risteyksiin tehdä kääntyville lyhyet (10-20m) hidastuskaistat.

Oheisissa karttaliitteissä on kolme risteyttä, jotka ainakin pitäisi kanavoida.

1. Metsolantien liittymään hidastuskaista Turusta (lännestä) päin oikealle kääntyville (kartassa punainen merkintä). Metsolantie johtaa mm. laajalle Nenämäen asuntoalueelle.

Metsolantie.jpg

2. Kirkkotien risteykseen hidastuskaista Hämeenlinnasta (idästä) päin oikealle kääntyville (kartassa punainen merkintä). Kirkkotie on keskeinen tie Liedon kuntakeskukseen. Kirkkotie on myös tärkeä yhteys VT10:ltä VT9:lle (tampereentie) sekä Liedon aseman kyläkeskukseen. Risteys on jo aiemmin kanavoitu Turun suunnasta.

Kirkkotie.jpg


3. Nuolemonportin liittymään myös hidastuskaista Hämeenlinnasta (idästä) päin oikealle kääntyville (kartassa punainen merkintä). Nuolemonportin liittymän kautta liikennöidään mm. teollisuusalueelle, jossa sijaitsee esim. autokoritehdas Carrus (n. 200 työntekijää). Lisäksi alueella on Nuolemon ja Jokilan asuntoalueet.

Nuolemonportti.jpg


Esitämme, että eduskunta myöntäisi talousarviossaan kuhunkin liittymään 30000 euron suunnittelurahan, yhteensä 90000 euroa.