Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiö kaavailee perusmaksun käyttöönottoa. Hanke lähti kuntiin lausunnolle kesällä. Paimiolainen varaedustajamme Martti Mäkinen jätehuoltolautakunnassa esitti perusmaksun käyttöönotoa vastustavan eriävän mielipiteen jo siinä vaiheessa. Perusmaksu olisi uusi veron luonteinen maksu kiinteistöille, jotka jo nyt maksavat kiinteistöveroa.

Liedon kunnanhallitus  käsitteli lausuntoa 22.8.2016. Lieto otti myös vastustavan kannan perusmaksuun. Tässä Liedon kunnanhallituksen päätös asiassa:


Kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen, että Liedon kunta ei hyväksy jätehuollon perusmaksua. Jos Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta kuitenkin päättää ottaa perusmaksun käyttöön Liedon vastustuksesta huolimatta tulee päätöksessä ottaa seuraavat seikat huomioon:1.          Jätemaksujen tulee ohjata jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja kannustaa syntypaikkalajitteluun.

2.          Perusmaksua peritään vain kotitalouksilta, joille maksuttomat palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu tai jakaa maksuluokkaan sen mukaisesti, millaisille kiinteistöille sillä rahoitetut palvelut on ensisijaisesti järjestetty ja kuinka paljon kunkin maksuluokan talouden katsotaan lähtökohtaisesti ko. palveluita tarvitsevan esim. taloyhtiöt, vapaa-ajan kiinteistöt ja kotitaloudet joissa oma-aloitteisesti syntypaikka lajitellaan (nelilokerot tai vastaava).

3.          Määritetään selkeästi perusmaksujen jyvittäminen sekä eri palvelut jokaisessa kunnassa erikseen ja varmistetaan myös haja-asutusalueiden mahdollisuus jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.

4.          Perusmaksu ei saa aiheuttaa kiinteistöjen jätekustannusten nousua ja sen korotukset eivät saa ylittää yleistä kustannustason nousua.

5.          Perusmaksulla ja sen korotuksilla ei saa luoda uusia ei-lakisääteisiä tehtäviä eikä lisätä merkittävästi nykyisten tehtävien kustannuksia.

6.          On selvitettävä ennen päätöksentekoa hallinnolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat mm. perusmaksuun liittyvästä laskutuksesta ja rekisteritietojen keräämisestä.

7.          Varmistetaan, että useamman kiinteistön omistajia / haltijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

8.          Perusmaksu ei saa ratkaista valitaanko sopimusperusteinen vai kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätepoliittisen ohjelman osalta Liedon kunnalla ei ole huomautettavaa.

Kunnanhallituksen päätös:

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.