Karkauspäivänä käsiteltiin kunnanhallituksessa vuoden 2009 karkaussopimusta. Oli tehty aloite sopimuksesta irtautumiseksi. Erään kokoomuslaisen ehdotuksesta aloite kajoamisesta tähän pyhään sopimukseen katsottiin kunnan arvojen vastaiseksi.

Yllättäen sopimuksen pyhä kajoamattomuus on kuitenkin uhattuna tulevana maanantaina valtuuston kokouksessa. Ehdotuksena on kasvattaa karkaussopimuksen määriä moninkertaiseksi voimassa olevasta määrästä. Tämä on huolestuttavaa mm. vapaiden asuntojen riittämättömyyden vuoksi. Tämän totesi Tienoossa eräs demarien asuntoasioiden asiantuntijakin asemalta.

Samasta asiasta olen itsekin huolestunut ja kunnnanhallituksessa toinkin huoleni julki. Ehdotin pysymistä vanhassa sopimuksessa ja jouduin eriävän mielipiteen jättämään pykälään, kun en saanut miltään suunnalta tukea ehdotukselleni.

Asia taitaa olla sen verran "kuuma peruna", ettei tähän asti avointa tiedotuslinjaa vetänyt paikallislehtemme Tienookaan halunnut tai uskaltanut kunnanhallituksen käsittelyä uutisoida,  

 

Kunnanhallitus 18.4.2016, § 159

Eriävä mielipide

 

Keskustelussa esitin ettei muutoksia vuoden 2009 pakolaissopimukseen tehtäisi.

 

Perustelut:

  1. Talousvaikutukset ovat epäselviä, vanhojakin korvauksia on maksamatta. Sopimuskumppani (ELY) on maakuntauudistuksen myötä häviämässä. Tämä lisää entisestään epävarmuutta täysimääräisten korvausten saamiseen.

     

  2. Vapaita asuntoja ei ole. Liedon Asunnot oy:n listoilla on 60-100 hakijaa kuukausittain.

 

  1. Turun kaupunki, jonka asukasmäärien suhteessa pitäisi ottaa 10-kertainen määrä Lietoon nähden, ei ole myöskään muuttamassa sopimusta.

     

  2. Kunnanhallitus katsoi yksimielisesti 29.2.2016 kokouksessaan ettei pakolaissopimukseen kajoaminen missään muodossa ole Liedon kunnan arvojen mukaista.