Otsikossa ei ole kirotusvihrettä. 

Teknisen lautakunnan 8.5.2018 kokouksessa käsiteltiin Lintukodon päiväkodin sisäilmakorjauksen suunnitelmia. Esittelijän pohjaesitykseen tehtiin kannatettu muutosehdotus uudisrakennuksen kustannusten selvittämisestä. Muutos nähtävästi hyväksyttiin yksimielisesti, koska pöytäkirjassa ei ole mainintaa äänestyksestä. Tämä pykälä tarkastettiin pöytäkirjan mukaan kokouksessa.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 16.5.2018 on liitteenä teknisen lautakunnan pykälä asiasta: 

Valmistelijat: vt. toimialajohtaja Ari Blomroos, toimitilapäällikkö Marko Tähtinen, toimialajohtaja Laila Mäkelä ja varhaiskasvatusjohtaja Elina Lindholm

Yritysvaikutus: Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

Toimitilapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää Lintukodon peruskorjausta varten lisä- määrärahan 1,3 M€ ja väistötiloja varten 0,2 M€, yhteensä 1,5 M€

Teknisen lautakunnan päätös: Toimitilapäällikön ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että selvitään uudisrakennuksen kustannusarvio, sijainti ja väistötilat.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

--------- Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 28/16.5.2018 

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirjasta on myös toinen versio, joka on mm. valtuuston 21.5.2018 kokouksen Lintukotoa käsittelevässä pykälässä:

Valmistelijat: Vt. toimialajohtaja Ari Blomroos, toimitilapäällikkö Marko Tähtinen, toimialajohtaja Laila Mäkelä ja varhaiskasvatusjohtaja Elina Lindholm

Yritysvaikutus: Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

Toimitilapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää Lintukodon peruskorjausta varten lisä- määrärahan 1,3 M€ ja väistötiloja varten 0,2 M€, yhteensä 1,5 M€.

Teknisen lautakunnan päätös: Toimitilapäällikön ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että selvitään vaihtoehtoisesti uudisrakennuksen kustannusarvio, sijainti ja väistötilat.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

----------- Kunnanhallitus174/14.5.2018 

 

Molemmissa versioissa kerrotaan pykälän tarkistetun teknisen lautakunnan kokouksessa. Tässä vielä pöytäkirjan tarkastajien valinta: 

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Aalto ja Taru Mäki

Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Matti Metsistö

Pöytäkirjanpitäjä Jyrki Hietanen

Pöytäkirjan tarkastus LIEDON KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA NRO 6 08.05.2018 4 (47) Tarkastusmerkinnät Anne Aalto Taru Mäki Sähköisesti tarkastettu pöytäkirja on julkaistu 11.5.2018 kunnan internetsivuilla Pöytäkirjanpitäjä Jyrki Hietanen 

Onkohan menettelytapa tässä asiassa ihan ok?