Liedon Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki 20.5.2013 aloitteen terveyskeskuksen ajanvarauksesta tekstiviestillä. Tämän päivän (19.1.2015) kunnanhallituksessa aloite todettiin loppuunkäsitellyksi. Aloitteen perusteella Härkätien terveyspalvelujen nettisivulle on lisätty 12.11.2014 seuraava teksti:

”Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu p. 050 4499 562.
Numeroon voi lähettää Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken vastaanottotoimintaan,
päihde- ja mielenterveystoimintaan, neuvolaan ja
kouluterveydenhuoltoon suunnattuja ajanvaraus- ja peruutusviestejä.
Viesteihin vastataan arkisin ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-15.
Suun terveydenhuollon osalta:
Kuulo- ja puhevammaisille tarkoitettu tekstiviestipalvelu: neuvonta,
ajanvaraus ja peruutus p. 050 3408 887. Viesteihin vastataan arkisin
klo 8-14 välisenä aikana.

Näin aloitteemme johti hyvään lopputulokseen ja viittomakielisten palvelut Härkätien terveyspalveluissa saatiin parempaan kuntoon ainakin ajanvarauksen osalta. 

Tässä vielä käsittelyteksti hallituksen listalta:

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Viittomakielisten
palvelut (2013/410/230)
Kunnanvaltuusto 85/20.5.2013
Kunnanhallitus 288/10.6.2013
Aloitteessa todetaan, että Liedon (Härkätien) terveyskeskus, terveyskeskuksen
päivystys, hammashuolto, neuvolat ja joitakin muita
sosiaalipuolen palveluita on varattavissa ainoastaan puhelimitse, ja
näin ollen viittomakielisten yhtäläiset oikeudet perusterveydenhoitoon
ei toteudu. Aloitteessa esitetään tekstiviestiajanvarausta asian
ratkaisemiseksi.
Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluihin
toimenpiteitä varten. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee
käsitellä asia sekä esittää kunnanhallitukselle selvitys aloitteen
johdosta mahdollisesti tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä
31.10.2013 mennessä.
§ 25, KH 19.1.2015 17:00 HAL: 501/2013 Sivu 11
Sosiaali- ja terveyslautakunta 112/24.9.2013
Terveyskeskuksessa on huomioitu kuurojen ja viittomakielisten tarpeita
vaihtelevasti. Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemä aloite
on otettu positiivisesti vastaan ja todettu, että asian suhteen terveyspalveluissa
on yhtenäistämisen tarpeita. Asiakkailta emme ole
saaneet palautetta viittomakielisistä palveluista ja ehkä siksi yhtenäistäminen
on osaltaan varmaan jäänyt aikaisemmin toteuttamatta.
Osan kuurojen ja viittomakielisten asiakkaiden kanssa on sovittu
tekstiviestien käyttämisestä, mutta yleensä silloin on jo hoitosuhde
terveyskeskukseen muodostunut. Uudet ajanvaraukset ovat todella
usein vaatineet paikalle tuloa tai tulkkipuhelinpalveluiden käyttöä.
Aloitteen käsittely terveys- ja sairaanhoito palveluissa on johtanut
siihen, että palveluiden tavoitettavuutta parannetaan kuuroille ja viittomakielisille
esim. tekstiviestipalveluna tai muulla mahdollisella tavalla.
Asiasta informoidaan valmistelun jälkeen mm. internetsivuilla
sekä ajanvaraus- ja hoitotilanteiden yhteydessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi
terveys- ja sairaanhoitopalveluiden vastauksen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän tekemään aloitteeseen. Ennen toimenpiteitä
tehdään kysely kuulovammaisille sekä kuulovammayhdistykselle
palvelujen toimivuudesta sekä parannusehdotuksista.
Vs. terveyspalvelujohtaja Eveliina Kiiski 12.11.2014:
Härkätien terveyspalveluiden nettisivuille kohtaan ajanvaraus on lisätty
seuraava teksti:
”Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu p. 050 4499 562.
Numeroon voi lähettää Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken vastaanottotoimintaan,
päihde- ja mielenterveystoimintaan, neuvolaan ja
kouluterveydenhuoltoon suunnattuja ajanvaraus- ja peruutusviestejä.
Viesteihin vastataan arkisin ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-15.
Suun terveydenhuollon osalta:
Kuulo- ja puhevammaisille tarkoitettu tekstiviestipalvelu: neuvonta,
ajanvaraus ja peruutus p. 050 3408 887. Viesteihin vastataan arkisin
klo 8-14 välisenä aikana.
Erillistä kyselyä terveyspalveluiden tavoitettavuudesta emme pysty
toteuttamaan kuulovammaisille.