Kokouksessa oli tällä kertaa pari tärkeätä asiaa.

Kunnanjohtajan tekemään kuntauudistus lausuntoon lisättiin sana ITSENÄINEN.

Toinen merkittävä asia käsittelyssä oli hämeentien (VT10) linjaus maakuntakaavaa varten. En edelleenkään kannata tien siirtämistä nykyiseltä paikaltaan, joten pidin seuraavan puheenvuoron asiasta.


"Tämä tieasia on aika vanhaa perua. Muistan kuinka jo 1970-luvun alkupuolella Raukkalan pelloille ilmestyi paaluja osoittamaan tien paikkaa. Valtuustossa käytiin hirveän kova vääntö tien linjauksesta 1990-luvulla ja silloin tuli päätökseksi tämä nykyisin yhteystarvemerkintänä oleva linjaus. Sitten tuli lama ja valtion rahat loppuivat. Tien suunnittelu lopahti siihen. Hyvä niin, sillä ko. linjaus on kelvoton toteutettavaksi.

Ensinnäkin jo pelkkä varausmerkintä on ollut suuri haitta alueen asukkaille ja maanomistajille. Rakentamisrajoitukset ja kiinteistöjen arvonalennukset ovat kiusanneet jo kymmeniä vuosia. Tilanne tietysti pahenee tästä vielä merkittävästi, jos tie toteutuu. Melu ja saasteet leviävät aivan uusille alueille. Tie tulee ylittämään savijoen kolme kertaa, joten siltarakennelmat, leikkaukset ja pengerrykset tulevat hallitsemaan lietolaista perinteistä maalaismaisemaa halkaisten monta elinvoimaista kyläkuntaa.

2. Liedon liikenneongelma on hyvin paikallinen. Selvityksessä esitetään, että Liedon ja Ravattulan välillä kulkee 13000 autoa vuorokaudessa, joista vain n. 4000 on Liedon läpikulkevaa liikennettä. Näin vähäinen liikenne ei tarvitse Liedon ohitustietä. Uuden kiertotien, jota siis voi kutsua Liedon ohikulkutieksi, pituudeksi tulee lähes 12 kilometriä. Eritasoliittymiä on tulossa kaksi, molemmat tien nelikaistaiselle osuudelle, joten todella suuret maa-alueet tulevat jäämään risteysten alle. Tielle on tulossa 12 muuta siltaa, joista 3 tulisi ylittämään savijoen. Lisäksi ainakin kolme olemassa olevaa kulkuyhteyttä tullaan katkaisemaan.  Kustannusarvio nykytiedon mukaan on 59 miljoonaa. Melkoista rahan tuhlausta, kun todellinen ongelma kuitenkin on vain Liedon kirkonkylän, siis Hyvättylän ja Ravattulan välillä, matkaa vain n. 6 kilometriä. 12 kilometrin ohitustiellä pitäisi siis 6 kilometrin pätkä korvata. Hämeentien Liedon osuus Tarvasjoen rajalta Kaarinan rajalle on nykyisin n. 22 kilometriä, joten siitä yli puolet pitäisi tällä suunnitelmalla siirtää uuteen paikkaan. Samalla nykyisen hämeentien varren asukkaiden matka Turkuun pitenee kilometrillä tai kahdella, kun olen ymmärtänyt, että tien toteutuksen yhteydessä nykyinen tie katkaistaan satiaismäessä. Matka-aika säästöä ei uuden tien myötä synny kirkonseudun asukkaille vaikka osa matkasta onkin 100 km nopeusluokkaa sillä matkan piteneminen vie kuitenkin saman ajan.   

 3. Liedon keskustaajaman palveluvarustus tulee kärsimään merkittävästi ohikulkutiestä. En tiedä miten ely-keskuksen konsultit ovat asiaa selvitelleet mutta ne yrittäjät, joilta asiaa kysyin, eivät olleet kuulleetkaan, että tällainen hanke on tapetilla. Eräs kauppias hyväntahtoisesti selvitti minulle omista kanta-asiakasjärjestelmistään, että 22,6% asiakkaista on sellaisilta postinumeroalueilta, jotka ohitustien myötä saattaisivat olla entisiä asiakkaita. Yli viidesosa siis asiakkaista. Mielestäni aika hälyyttävää. Kirkonkylän palveluvarustusta on haluttu vahvistaa ja esim. päivittäistavarakauppa onkin näin tavallisen kansalaisen kannalta hyvällä tolalla. Mutta tulevaisuus ei ole ruusuinen, jos ohitustie toteutuu.     

4. Hintalappu ohitustien tekemiseen on sitä luokkaa, että on aika todennäköistä, että toteutus siirtyy kymmenien vuosien päähän jos tapahtuu silloinkaan tai peräti milloinkaan.

Esitänkin hylättäväksi ko. ohitustievaihtoehdot ja ehdotan nykyisen tien, siis VaihtoeEhto0++, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista pikaisesti nykyisellä paikallaan. Vanha yhteystarvemerkintä voi edelleen jäädä maakuntakaavaan odottamaan aikaa parempaa." 

Äänestyksessä jäin asiassa vähemmistöön 34-5, 2 jääviä ja 2 poissa.