Lietolainen Turun seudun joukkoliikennelautakunnan jäsen(vas/kom) osoitti jälleen yliaktiivisuutensa tekemällä lautakunnassa aloitteen, jossa ehdotetaan hämeentien (VT 10) linja-autoliikenteen Liedon ja Turun välillä koukkaavan Kohmon kautta mennen tullen.

Laadin Turun Tienoon Lukijalta-palstalle seuraavan kirjoituksen, joka julkaistiin lehdessä 4.9.2014.

Fölin fiilauksesta

Turun tienoolle on kuluneena kesänä saatu kaivattu linja-autouudistus. Käyttäjän kannalta hinnoittelu ja muut edut ovat vähintäänkin asiakasystävällisiä. Kritiikkiä on ilmennyt vuorojen aikataulussa pysymisessä ja reittien oikeellisuudesta, mutta näin suuret järjestelyt aiheuttavat alkuvaiheessa ymmärrettävää kangertelua ja säätötarvetta.

Liedon edustaja Turun Seudun joukkoliikennelautakunnassa on omavaltaisesti tehnyt aloitteen, jossa 10-tien suunnalla Lieto-Turku –linjalla esitetään reittikoukkausta Kohmon kautta, joka pidentäisi matka-aikaa 5-10 minuuttia. Turkuun päin ajettaessa tämä reittipidennys ei todennäköisesti helpota jatkoyhteyksiin kiiruhtavan matkalaisen arkea, ei varsinkaan talvella. Moinen aloite olisi ollut asiallista ensin keskusteluttaa ja hyväksyttää Liedon omissa päättävissä elimissä.

Turun päässä Föli toimii muutenkin riittävän tiheällä vuorovälillä, mutta toisin on Liedon ja Tarvasjoen suunnalla. Fölin myötä esimerkiksi Nuolemon jälkeen entisestään harvat reittivaihtoehdot ovat huvenneet. Tarvasjoen-Yliskulman suunnalta Liedon keskustaan ajettavat kouluvuorot ovat opiskelijoiden kannalta hankalia, sillä lukujärjestyksestä riippuen ”ennakointi-” tai odotusajat venyttävät koulupäivää molemmissa päistä useita tunteja, mikä tuntuu käsittämättömän pitkältä ajalta.

Kohmon kurvin asemesta olisi parempi lisätä Tarvasjoen suuntaan ajettavia Föli-vuoroja nykyisten edestakaisten vuorojen käytännön yhteismäärästä n. 5 kpl(!), koska kaikki koulupäivät eivät ala klo 08:30 eivätkä lopu klo 15 aikoihin. Viimeinen vuoro lähtee haastavasti klo16:23. Nämä vuorolisäykset, aamun myöhäisempi ja iltapäivän aikaisempi vaihtoehto plus ilta-auto, mahdollistaisivat myös muiden asukkaiden asiointiliikenteen, joka nykyisin po. suunnalta on linja-autolla käytännössä mahdotonta. Useimmat 10-tien muut vuorot ovat taksojen ja kulkemisen kannalta hankalia pikavuoroja.

Nykyiset korkeat tasovaatimukset autokalustolle esteettömyyden, päästövaatimusten yms. suhteen eivät tietenkään tee yhtälöstä taloudellisessa mielessä helpompaa. Mikäli Kohmo lisätään reittiin huojentamaan Liedon maksuosuutta, niin siinä valossa YK:n suunnalle on syytä lisätä vuorotarjontaa aamuun ja iltaan. Jotenkin vain tuntuu, että vanha ja pienikin ”poppaloora” olisi etäällä asuville parempi kuin ei ilmastoitua ja esteetöntä bussia lainkaan.

Juhani Pilpola (PS)

kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen