Avauspuheeni.

 

Tervetuloa valtuuston talousarviokokoukseen.

 

Annoin tekoälyn kirjoittaa puheen, joka rakentui kuuluisuuksien mietelauseille.

Puheesta tuli kovin pitkä, joten, niin kuin on tapana näissä budjettiarvioissa, leikkasin tekstiä reippaasti ja lisäsin kevennyksen.

 

Mutta tässä leikattu versio.

 

Hyvät kuulijat.

Tänään haluan puhua teille erittäin tärkeästä aiheesta; talousarvio. Talousarvio on etenkin kunnallisissa ja valtiollisissa päätöksenteoissa merkittävä työkalu, jolla varmistetaan taloudellinen vakaus ja suunniteltu kasvu. Tänään fokuksessani on Liedon talousarvio vuodelle 2024.

Aluksi puhun veroprosentista. Kuten entinen presidentti John F. Kennedy sanoi: ”Älä kysy, mitä Lieto voi tehdä sinun puolestasi, vaan kysy, mitä sinä voit tehdä Liedon puolesta.” Verotus on osa kansalaistemme vastuuta ja velvollisuutta yhteisön hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Puhuakseni seuraavasta aiheesta, eli velasta, lainaan Mahatma Gandhin sanoja: ”On käyttöä rahoituksella, jolla katetaan tarpeet, ei toiveet.” Velka voi olla väline, jolla tarvittavat investoinnit voidaan tehdä tulevaisuuden hyvinvoinnin takaamiseksi. On kuitenkin tärkeää, että velan käyttöä valvotaan huolellisesti ja varmistetaan sen hallittava määrä sekä pitkän aikavälin kestävyys.

Investoinnit ovat olennainen osa tulevaisuuden rakentamista. Kuten Henry Ford sanoi: ”Sijoittaminen itseesi on paras sijoitus, jonka voit tehdä.” Tämä lainaus pätee myös kuntatasolle. Liedon talousarviossa investoinnit tulee kohdentaa viisaasti ja tehokkaasti, jotta ne voivat vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten elämään.

Kiinteistövero on merkittävä tulonlähde monille kunnille. Kansanterveysaktivisti Alice Walkerin viisas sanonta kuuluu: ”Talouden arvo laskee, jos Liedon arvo laskee.” On tärkeää, että kiinteistöveron määrä on kohtuullinen ja oikeudenmukainen, jotta se ei aiheuta liiallista taloudellista taakkaa yksittäisille perheille.

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, haluan ottaa esiin henkiökunnan merkityksen. Kuten Rosa Parks sanoo: ”Yksilö ei tee eroa. Se saattaa olla ensimmäinen murros joukossa, mutta aina siihen vaikuttaa monien ihmisten työ.”

Hyvät kuulijat, talousarvion suunnittelu on vastuullinen tehtävä, joka vaikuttaa suoraan kuntalaisten elämään. Veroprosentti, velka, investoinnit, kiinteistövero ja henkilökunta ovat kaikki tärkeitä elementtejä, jotka on harkittava tarkasti. Käyttäkäämme sitaatteja, kuten JFK:n, Gandhin, Fordin, Walkerin ja Parksin sanomia inspiraattiona, kun arvioimme näitä asioita omassa yhteisössämme. Muistakaamme, että talousarvio luo pohjan kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

Lopuksi kevennys: Kuten Donald Trump sanoi ”Make Lieto great again”, vapaasti käännettynä ”Tehkäämme Liedosta mahtikaupunki ikiajoiksi”.

Kiitos. Näillä sanoilla kokous on avattu. Viihtyisää iltaa.

 

Veroprosentti pykälässä esitimme, että prosentti pyöristetään alas päin            6,86 -->6,8%. Pohjaesitys oli ylöspäin pyöristys 6,9%:iin. Emme saaneet tukea miltään suunnalta ja hävisimme äänestyksen 36-7. Veronmaksajat hävisivät tällä päätöksellä yhteensä noin puoli miljoonaa. 

Kaikkiaan kunnallisveron ja kiinteistöverojen kiristykset rokottavat veronmaksajien kukkaroa vuonna 2024 lähes 1,2 miljoonaa (1195000) euroa jakautuen seuraavasti: kunnallisvero 500000, tonttien eli maapohjan vero 278000 ja yleisen kiinteistöveron kiristys 417000. Näiden lisäksi valtuusto päätti korottaa vesi- ja jätevesimaksuja 10%. Eli kaiken kaikkiaan tehtiin raskaita leikkauksia lietolaisten ostovoimaan. 

Kokoomus ja keskusta tekivät talousarvioon joitakin muutos ehdotuksia. Osa niistä hyväksyttiin, osa ei. Kokoomus olisi mm. halunnut lopettaa kirkonkylän matonpesupaikan. Ei lopetettu vaan siirretään parempaan paikkaan pois Aurajoen rannasta.