Keskiryhmien (Kesk+kd, PS ja vihr) yhteinen tilinpäätös puheenvuoro. Perussuomalaisten Hannes Heikkilä laati luonnoksen, jonka hieman muokattuna keskustan Sauli Alipirjelä esitti valtuuston kokouksessa 17.6.2013.

 

Arvoisat valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehteriyleisö ja lehdistö!

Vuoden 2012 talousarvio perustui Liedon kuntastrategiaan vuosille 2011 - 2015. Taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin tuloslaskelman 0-tulos ja kohtuullinen vuosikate. Talousarvioon jouduttiin puuttumaan kesken vuotta mutta asetetusta tiukasta menokurista huolimatta tilivuoden tulos muodostui pahasti alijäämäiseksi, liki 1,9 milj. euroa. Lainakanta kasvoi ja oli vuoden lopussa jo liki 37 milj. euroa. Veroprosentti (18,5%) oli keskitasoinen seudun muihin kuntiin nähden.

Tarkastuslautakunnan raportti on hyvin kriittinen erityisesti kunnan talouden seurantaa ja ennakointia kohtaan. Kunnanhallitus on pyrkinyt seuraamaan talouden kehitystä mutta viranhaltijoiden raportointi kunnanhallitukselle on ollut myöhäsyntyistä ja vajavaista, puhumattakaan ennusteiden heikohkosta osumatarkkuudesta.

Lautakunnista koulutuslautakunnan työsaralla varhaiskasvatus ja yleissivistävä opetus ylitti määrärahansa yli 0,7 milj. euron verran! Tekninen lautakunta ylitti määrärahansa yli 0,5 milj. eurolla, joskin kosteusvaurioiden korjaukset kouluissa ovat olleet välttämättömiä. Talvetkin olivat lumisia ja kylmiä! Hankintaohjeita ei ole noudatettu ja virheitä on tehty myös työn teettämisessä ulkopuolisilla, mistä on jouduttu kalliisti maksamaan rahakorvauksiakin. Perusturvalautakunnan rootelissa, lähinnä sosiaalityön ja terveydenhuollon toimintamenoissa yhteensä on ollut liki puolen miljoonan euron ylitys.

Kunnan tulonmuodostuksen yksi tukipilari eli tontinmyynti jatkui kuitenkin hyvällä tasolla. Kunnan asukasmäärä oli edelleen kasvussa v. 2012. Lietoa pidettiin edelleen hyvin yrittäjäystävällisenä kuntana. Teollisuusalueilla kasvu jatkui.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2012 aikana taloudellisia paremmin.

Valtakunnallisestikin myönteistä huomiota herättänyt, julkista ja yksityistä toimintaa ennakko-luulottomasti yhdistävä palvelukeskus Ruska valmistui ja otettiin käyttöön hyvällä paikalla. Uusi erityiskoulu valmistui Kirkonkulman koulun yhteyteen. Uusi paloasema Loukinaisten Köysikujan varrella otettiin käyttöön kesäkuun alusta. Syyskuussa Lieto liittyi valtakunnalliseen Kimppakyyti-palveluun, joskin sen toiminta on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Liedon osallistumista Härkätien varren kuntien sote –yhteistyöhön valmisteltiin koko vuosi 2012.

Suuri osa virkamiesten ja luottamushenkilöiden ajasta kului monenlaisten Turku –vetoisten yhteistyöhankkeiden valmistelukokouksiin. Merkittävä päätös oli, että Lieto ei lähtenyt mukaan alueen suureen vesihuoltohankkeeseen, jossa koko alan toiminta olisi keskitetty Turkuun. Pitkin vuotta Turusta tuli erilaisia karttoja Rakennemalli 2035:een liittyen.

Näillä saatesanoilla Keskiryhmät esittävät vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kuluvan vuoden taloudellisten haasteiden jo painaessa päälle, toivotamme lopuksi kaikille kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille virkistävää kesälomaa!

Liedossa, 17.6.2013