Liedon kunnan taloustilanne näyttää nyt ja tulevina vuosina kovin heikolta. Tonttikauppa ei käy ja suunnitellut investoinnit seuraavina kolmena vuotena ovat n. 10 miljoonaa vuodessa eli 30 miljoonaa yhteensä. Jos näin tehdään, kunnan velkamäärä kasvaa nykyisestä 50 miljoonasta ainakin 15 miljoonalla 65 miljoonaan. 

Kunnanhallituksen kokouksessa 7.9.2015 käsiteltiin mm. jokirannan kaavaa. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kansanedustajanakin tunnettu, esitti että kaava on saatava nopeasti voimaan, jotta päästään kerrostalotontit pikaisesti lyömään rahoiksi ja näin paikkaamaan kunnan hataraa taloutta.

Kaavasta käydyssä keskustelussa toin esille luonnoksen kaksi kiistanalaisinta kohtaa, kerrostalot ja rantapolun. Mielipiteeni on, että näihin kohtiin on saatava muutos, jotta tästä ei tulisi valituskaavaa, jolloin asiat varmasti mutkistuvat ja pitkittyvät merkittävästi. Sain tukea vain keskustan edustajalta. Käydyssä äänestyksessä tuli takkiin 6-2. 

Jätin päätöksestä pöytäkirjaan seuraavanlaisen erivän mielipiteen. 

Kunnanhallitus 7.9.2015, § 327

 

Eriävä mielipide

Keskustelussa esitin muutoksia jokirannan kaavaehdotukseen.

  1. Luonnoksessa kerrostaloille osoitettu alue kirkkotien ja aurajoen välissä on varattava julkiselle rakentamiselle esim. uimahallille. Kaavaehdotuksessa julkiselle rakentamiselle esitetty alue voidaan ottaa kerrostaloalueeksi. Eli alueet pitää vaihtaa keskenään.

  2.  

    Yksityisten tonteille ja maille ei pidä kaavoittaa yleiseen käyttöön tarkoitettuja polkuja ilman maanomistajan suostumusta.

Perusteina muutosesityksille on seuraavaa:

Kunnan pitää varata paras ja keskeisin alue omaan rakentamiseensa, jotta yhtenäinen liikuntaan ja virkistykseen suunniteltu alue voidaan tulevaisuudessa saada kunnan ytimeen. Tämä on samalla kompromissiehdotus kerrostalojen vastustajille jokirantaan. Uskon, että kerrostalorakentaminen hyväksytään tähän vaihtoehtoiseen paikkaan helpommin kuin kaavaluonnoksessa ehdotettuun.

Polku voidaan helposti viedä yksityisen asuinkiinteistön itäpuolelta kuusiaidan viertä niin ettei kiistanalaiselle alueelle tarvitse mennä. Tämänkin ehdotuksen hyväksyminen uskoakseni helpottaa kaavaprosessin etenemistä.