Esitin valtuuston kokouksessa kaavajohtajalle seuraavan pyynnön.

Hämeentiellä kievarintien liittymän itäpuolella korttelin 14019 kohdalla on linja-auto pysäkki, joka samalla on myös pikavuoropysäkki. Kulku pysäkiltä melkein vieressä (n.30m) olevalle VT10:n alittavalle kevyenliikenteen alikululle on kuitenkin hyvin hankalaa. Suora kulku on estetty aidalla ja viisikertaa pidempi (n.150m) kiertotie vanhantavaran kaupan ympäri ei kulkijoita houkuttele. Tästä syystä jalankulkijat menevät vilkkaan valtatien yli pysäkille kulkiessaan. Liikkuminen alueella tulee entisestään lisääntymään, kun korttelin 14026 rakennussuunnitelmat toteutuvat.

Toivon, että kaavoitustoimi yhdessä ELY-keskuksen ja korttelin 14019 omistajan kanssa pikaisesti neuvottelisi parannusta tähän ongelmaan.

Kuvassa keskellä asianomainen pysäkki entisen osuuskaupparakennuksen ja varaston (vanhantavaran kauppa) välissä. Alikulkutunneli on ex-osuuskaupan oikella puolella. Nyt reitti alikululle menee kievarintien kautta molempien rakennusten ympäri. Kuvan alareunassa näkyy hiukkasen Liedon koulukeskuksen nurkkia.Kievarintie-normal.jpg