Liedon valtuuston kuulumisia 2021

 

Näin valtuustokauden lopulla on aika tarkastella joitakin valtuuston päätöksiä. Valtuusto on kokoontunut etänä viisi kertaa ja kuntavaalien jälkeen vanha valtuusto istuu vielä kerran alas ehkäpä ihan valtuustosalissa.

Tänä vuonna merkittävin asia oli helmikuussa päätetty uuden keskuskoulun rakentaminen. Kunnanhallitus esitti yksimielisesti uudisrakennusta 19 miljoonan kattohinnalla. Vaalien läheisyys taisi aiheuttaa puheripulia yhdelle jos toiselle valtuutetulle. Mitään muutosesityksiä ei kuitenkaan tullut, joten lopulta kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

Muutaman vuoden päästä koulun mäellä on uusi ja vanha koulu, yhteensä n.14000 neliötä. Vanha koulu on määrä purkaa ja alaskirjata taseesta. Purku ehkä maksaa puoli miljoonaa ja alaskirjaus pari miljoonaa. Vanhaan kouluun ollaan tekemässä yli puolen miljoonan korjaukset, jotta rakennusta voidaan käyttää siihen asti kunnes uusi koulu valmistuu.

Vanhan koulun remontit voivat tuoda käyttöaikaa 5-10 vuotta lisää. Näin ollen kannattaisi miettiä rakennukselle vielä jatkokäyttöä, ennenkuin purun myötä asbestit ja pah-yhdisteet kaivetaan esiin. Näin purun tuomat ympäristöongelmat eivät heti realisoidu. Rakennusta voisi käyttää esim. harrasteryhmien, kansalaisopiston tai ammattikoulun tarpeisiin.

Samassa kokouksessa oli myös käsittelyssä Liedon veden valmistelemat muutokset vesihuollon toiminta-alueeseen. Asia oli jo toista kertaa valtuustossa. Tammikuun valtuuston kokous jätti asian pöydälle, koska toiminta-aluekartta puuttui kokousmateriaaleista. Nyt oli karttamateriaali saatavilla mutta monenlaiset väritykset kartalla synnyttivät kysymyksiä varsinkin haja-asutusalueiden asukkaiden taholta.

Esitin nämä kaksi kansalta tullutta kysymyksestä kokouksessa. 1. Onko kaikki väritetyt alueet toiminta-aluetta, jossa kunnalla on velvollisuus järjestää vesihuolto? 2. Onko toiminta-alueella olevien kiinteistöjen pakko liittyä kunnan vesijohtoon ja viemäriin?

Kun hetken odottelun jälkeen vesihuoltopäällikkö pääsi linjoille, saatiin kelvollinen vastaus. 1. Kaikki kartalla väritetyt alueet eivät ole toiminta-aluetta. Toiminta-alueet on kartalla rajattu mustalla viivalla. 2. Toiminta-alueella on pääsääntöisesti velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Poikkeuslupia voi hyvästä syystä anoa, esim. jos on esittää tuore laboratoriotutkimus kaivoveden hyvästä laadusta.

Toukokuun kokouksessa oli kaksi merkittävää asiaa käsittelyssä, ja molemmat koskivat ennen kaikkea Tarvasjokea. Jo pitkään valmisteilla ollut Tarvasjoen ja asemankulman tonttien alennusmyynti tuli yksimielisesti hyväksyttyä. Tästäkin asiasta kehkeytyi kyllä ristivetoa, kun Yliskulman tontteja esitettiin alennusmyyntiin mukaan. Hallintosäännön mukaan asia vaatii kuitenkin oman valmistelunsa.

Toinen Tarvasjokea koskeva päätös oli uuden liikuntahallin urakoitsijan valinta. Eli tämäkin pitkään suunnittelussa ollut hanke etenee.

Kesäkuun kokouksessa tärkein asia on tilinpäätöksen käsittely. Vuoden 2020 tilinpäätös oli kunnanhallituksen käsittelyssä 29.3.2021. Tilinpäätös näyttää ylijäämää yli 7 miljoonaa ja kunnan taseessa on nyt vanhat ylijäämät mukaan lukien 8,6 miljoonaa ylijäämää. Ilman valtion koronatukiakin olisi tilinpäätös ollut ylijäämäinen.

Marraskuussa 2020 Liedon kunnanvaltuustossa oli tuloveroprosentista päättäminen. Enemmistö valtuustosta oli veron kiristämisen kannalla. Vain Perussuomalaiset ja keskusta (pois lukien Minna Hallanheimo) olivat veronprosentin nostoa vastaan. Jälkiviisaana voi todeta, että olisi ollut parempi antaa olla entiselläs vaa, niinkuin Liedossa on tapana sanoa.